TRAUMETERAPI-UDDANNELSEN 2022-2023 Traumeterapi er et værktøj, som kan hjælpe dig i de fleste situationer, hvor du føler, at din hverdag ikke fungerer optimalt. Alt hvad du oplever i dit liv, og alt hvad du har oplevet i tidligere liv, er oplagret i din underbevidsthed. Hvis du forestiller dig en grammofonplade, så går traumeterapi ind og finder netop den rille, hvor der er en ridse, afspiller den igen og igen indtil den ridse er repareret, og du kan nu fortsætte med at afspille din underbevidstheds grammofonplade uden det problem. Underbevidsthed påvirker alle dine handlinger og dit liv med 99%, så det er her, noget skal ændres, hvis du vil lave om på noget i dit liv. Et traume er 100% lukket, og der kan derfor ikke skabes adgang til det i dagsbevidsthed eller almindelig samtaleterapi, for der kan klienten kun tale om noget, klienten ved eller tror der er sket. Den eneste måde at gøre det på er i underbevidstheden. Vi kan kun ændre noget, når vi ved, hvor det kommer fra. Det at ændre på de beslutninger og holdninger, der er med til at danne traumer samt at rumme de følelser og energi, der ligger i traumer, er det der gør, at det bliver neutralt og dermed ikke påvirker mere.

Denne uddannelse er derfor skabt til dig, der gerne vil lære, hvad traumer har af betydning for vores liv og som gerne vil lære, hvordan man terapeutisk kan arbejde med traumer og neutralisere dem.

Traumeterapien afhjælper de angsttilstande der vil ligge i ethvert traume og arbejder med at opløse de fastlåste områder i os, som traumet danner. 

Jesper Westmark har arbejdet som traumeterapeut i mere end 20 år og har stor erfaring som underviser. Udover Jesper vil Lotus Turell assistere i undervisningen og varetage nogle af lektionerne. Lotus Turell er bl.a. uddannet traumeterapeut. Undervisningsforløbet foregår mest online, så du har mulighed for at tage uddannelsen, hvor end du bor. En håndfuld af lektionerne foregår fysisk i København.

Du behøver ingen specifikke forudsætninger for at starte på traumeterapi-uddannelsen. 

På uddannelsen vil du blandt andre ting lære dette:

- Afspænding og hvordan du åbner underbevidsthed

- Healing

- Samtaleteknik og kodeord

- Forståelse af sindets sprog

- Hvad der skaber et traume, og hvad et traume er

- Forskelige lag i traumer

- En model af hvordan du kan navigere i sindet og skabe bevidsthed i traumet

- Hvordan navigerer du i underbevidstheden og hvordan holder du underbevidsthed åben så den ikke lukker

- Vejen til neutral nye beslutninger og holdninger

- Hvad energi, følelse og tanke er

- Opdagelse af holdning og omkodning

- Kroppens reaktion, når der skabes balance

- Afslutning og lukke ned igen, så de nye beslutninger forbliver stabile. Få en person hjem igen.

Du er selvfølgelig velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål på info@jesperwestmark.com, eller ringe til Lotus på 22615780.

Frist for tilmelding er: 1. juni 2022


Éngangsbetaling

25.000 DKK

18 undervisningssessions i løbet af 2022-2023.

Betaling over 8 måneder

25.000 DKK

18 undervisningssessions i løbet af 2022-2023

NB: Kontantbetaling er også muligt. Skriv til info@jesperwestmark.com

 

UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ FØLGENDE DATOER - FREDAGE I LIGE UGER FRA KL. 10-13:

 

2022:

12. august
26. august
9. september
23. september
7. oktober
21. oktober
4. november
18. november
2. december
16. december


2023:

13. januar
27. januar
10. februar
24. februar
10. marts
24. marts
21. april