Terms and conditions

Abonnement- og handelsbetingelser

Jeg gør meget ud af, at der er styr på tingene, når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det, der vedrører det produkt, vi har aftalt. Men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting, du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil.

Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på info@jesperwestmark.com, hvis der er noget, du ikke er enig med mig i.


Ved bookning af retreats

Har du købt plads til et retreat, kan du ombooke til et andet retreat mod et gebyr på 349 DKK. Du kan også aflyse mod et gebyr på 1.000 DKK. Begge dele skal ske minimum 14 dage inden retreatet begynder.

Abonnementsbetingelser

Alle abonnementer har 14 dages fortrydelsesret. Skriv til jesperwestmarkonline@gmail, hvis du ønsker at fortryde dit køb inden for de første 14 dage. Alle abonnementer betales forud og kan opsiges til hver en tid med virkning fra næstkommende betaling. Alle abonnementer kan afmeldes her: https://www.jesperwestmarkonline.com/afmeld-abonnement

Et abonnement til Jesper Westmark Online giver adgang til alle live-meditationer samt online kataloget af meditationer. Abonnement inkl bookning af plads til fysiske meditationer, inkluderer plads til fysiske meditationer i den periode, som abonnementet løber i. Undervisningsprogrammer og "Eksklusivt Online Meditationskursus" skal købes udover standard abonnementerne.

Ved køb af online forløb

Når du køber et online forløb hos Jesper Westmark, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis at uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Jesper  berettiget til at kræve et erstatningskrav. Se mere nedenfor. Detpot på 9000kr er sikkerhed for din plads og tilbage betales ikke hvis du ønsker at afmelde forløbet. det der ellers er betalt når uddanelse er igang betales heller ikke tilbage men hvis du har betalt engangsbeløb eller løbende betaling bliver resten af det du ikke har modtaget undervisning for tilbagebetalt

Ved køb af traumeterapi uddanelse

Depositum på 10000kr er sikkerhed for din plads og tilbage betales ikke hvis du ønsker at afmelde forløbet. Det der ellers er betalt når uddanelse er igang betales heller ikke tilbage men hvis du har betalt engangsbeløb eller løbende betaling bliver resten af det du ikke har modtaget undervisning for tilbagebetalt.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner.
Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online forløb”
Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

  • Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
  • Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
  • Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.